Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса ( XXVI и XXVII )

Otchet SUB sled 26 Kongres.docx

 

Проект за Изменения и допълнения на Устава на СЮБ

Ismenenie i dop. Ustav SUB.docx

 

 

 

 

По решение на ЦС на СЮБ и съгласно чл. 23 и сл. от Устава на СЮБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ на 22 март 2019 г. (петък) в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7, от 10.00 ч . ще се проведе XXVІІ-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза. - http://www.sub.bg/news_sub.htm

 

 

 


Публикувани са препоръки и предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, изготвени по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ). - http://www.ry2kcc.org/page.php?category=342&id=1816

Formulirane na predlozhenia 09 ian 2019.pdf

 

 

 

 

Публикувани за обсъждане са препоръки и предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, изготвени по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ). - http://www.ry2kcc.org/page.php?category=342&id=1815

Podobrenia za ukrepvane na integriteta - 19 noemvr 2018.pdf

 

 

 

 

Публикувана e Методологията за формиране на Индекса на интегритета в съдебната система, изготвена по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ). -Metodika za monitoring na integriteta - 03.11. 2018.pdf

 

 

 

 

Първото  представяне и обсъждане с магистрати на проекта на методология за мониторинг на интегритета в съдебната система чрез измерване на Индекс на интегритета в съдебната система, част от проекта „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“: http://www.sub.bg/news.htm

 

 

 

 

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет на Република България продължава активно своята работа в изпълнение на своите цели и годишна програма за 2018 г. В него към момента членуват 18 граждански и професионални организации. Повече информация: http://www.sub.bg/news.htm

 

 

 

 

Публикуван е доклад „Формулиране на основните параметри на рамката за интегритет в съдебната система“. Той е изготвен по Дейност 1.3. по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“: http://www.sub.bg/news.htm

 

 

 

 

Доклад по дейност 1.3

Формулиране на основните параметри на рамката за интегритет в съдебната система:

Doklad ramka.pdf

 

 

 

 

Готов е доклад "Емпирични проучвания поддейност: Фокус групи". Той е изготвен по Дейност 1.1. по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система", финансиран от Оперативна програма "Добро управление": http://www.sub.bg/news.htm ,

Izvodi_ot_fokus_grupi.pdf


Доклад по дейност 1.1

Сравнителен анализ на утвърдени инструменти за измерване на интегритета, приложими в съдебната ситема: Sravnitelen_analiz_instrumenti.pdf
Доклад по дейност 1.2.на проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“
- Анализ на добри практики от държави членки на Европейския съюз, свързани с механизми за регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната система
: http://www.sub.bg/news.htm


Готов е първият аналитичен доклад по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ - http://www.sub.bg/news.htm

Пресконференция по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“ - http://www.sub.bg/news.htm

 

 

 

 

 

Къщата за отдих на СЮБ в с. Боженци предлага добри условия за почивка сред красивата природа на Габровския Балкан.

За информация и заявки: тел. 02 987 11 80 или 0894 488 604 - Маргарита Симеонова