Уважаеми колеги, Съюзът на юристите в България ви поздравява по случай Деня на Конституцията и професионалния празник на юристите и съдебните служители!

В условията на постоянни предизвикателства българските юристи ще продължат да следват призванието си и да работят с чест, достойнство и почтеност за осигуряване справедливост и защита правата на гражданите.

С пожелание за здраве, сили, вяра, всеотдайност в работата, лични и професионални успехи.

Честит празник!

Бъдете здрави!

ЦС на СЮБ