Съобщения

Съюзът на юристите в България подготвя за издаване поредния литературен сборник "Темида - 7"

Уважаеми колеги,
Подготвяме за издаване поредния литературен сборник „Темида -7“. Молбата ни е да изпращате вашите произведения на адрес library@sub.bg в обем до четири (4) страници, формат word, шрифт Times New Roman 14.
Моля да ни предоставите и кратки биографични данни не повече от десет (10) реда.
Краен срок: 01 май 2020 г.
Тел.: 0886 51 83 98 - Сабиха Мехмедова, секретар на Културния дом към СЮБ;
02/987 83 90, 0888 86 73 50 – Кети Бозукова, гл. секретар на СЮБ