Дейност

Заседание на Централния съвет на СЮБ

По решение на ИБ и съгласно чл. 38 от Устава на Съюза на юристите в България на 6 декември 2019 г. (петък) от 16.00 ч. в сградата на СЮБ, София, ул. “Пиротска” №7, се проведе заседание на Централния съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за дейността на СЮБ след ХХVІІ-ия конгрес

2. Насрочване на ХХVІІІ-и Конгрес (Общо събрание)

3. Проекто план за дейността на СЮБ през 2020 г.

4. Разни

Продължават срещите с изявени юристи в Гостната на правника

Третият поканен Гост в Гостната на правника бе адвокат Даниела Доковска

            Повече от три часа продължи срещата на адвокат Доковска с колеги, преподаватели, студенти от СУ „Кл. Охридски“, УНСС и НБУ, представители на съдебната власт.