BGflag

             

   
Актуално

Семинар за разследващи полицаи

На 21.06.2018 г., в зала 2 на Окръжен съд - Бургас, Съюзът на юристите в България съвместно с Дружеството на СЮБ - гр. Айтос и Дружеството на СЮБ - гр. Бургас проведоха семинар за разследващи полицаи на тема „Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство” с лектор доц. д-р Бойко Рашков.

 

На 10 май 2018 г. в салона на СЮБ, ул. „Пиротска” 7, д-р Димитър Кондев от White &Case LLP Paris представи своята ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НОВИТЕ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ) от 2017 г. и ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЯХ. Организатори на събитието бяха Съюза на юристите в България, Българското общество по строително право и Българската асоциация за управление на проекти в строителството.

 

**************************************************************************

Национален семинар
Информационните технологии
и новата правна уредба на защитата на личните данни“

 

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и “АПИС Европа” АД, със съдействието на БАИТ проведоха Национален семинар „Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни“ на 18.04.2018 г. в залата на СЮБ на адрес: гр. София , ул. “ Пиротска ” № 7.

Основният акцент в работата на семинара беше поставен върху технологичните подходи и мерки за гарантиране на защитата на личните данни при тяхното обработване и съхранение. Представители на фирми и организации, предоставящи информационни, технологични и организационни решения, подпомагащи подготовката и последващата текуща дейност на предприятията и държавните организации, свързана с изпълнението на изискванията на Общия регламент за защита на данните.

 

Специални гост-лектори бяха: съдия Любка Петрова, заместник-председател на Административен съд София-град, която запозна участниците с практиката на съда в областта на защитата на личните данни, която ще запази своето значение и след датата, от която ще започне да се прилага Регламентът, както и с някои особености на новата правна рамка; Пламен Ангелов, директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение” в Комисията за защита на личните данни.

**************************************************************************

 

10.03.2018 г., Ваканционно селище "Острова", с. Бели Осъм, общ. Троян
Съюзът на юристите в България" проведе семинар на тема "Новите изменения в

Наказателно-процесуалния кодекс". Лектор на семинара беше Кети Маркова,

съдия в Конституционния съд.

 

 

****************************************************************************

07.12.2017 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха национален семинар на тема "Годишен финансов отчет за 2017 г. - прилагане на новия Закон за счетоводството" - Лектор: Доц. д - р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор.

 

***************************************************************************

24.11.2017 г.

Съюзът на юристите в България, Дружеството на СЮБ в гр. Смолян и ЦОА "Кр. Цончев" проведоха в залата на Окръжен съд, гр. Смолян семинар на тема "Новите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс". В обучението участваха магистрати, адвокати и разследващи полицаи. Лектор на семинара беше Румяна Илиева, съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.

 

СЮБ награди с почетен плакет адвокат Атанас Хаджииванов за дългогодишното и активно участие в дейността на Съюза и по случай 80-годишнината му.

 

*****************************************************************

 

СЕМИНАР НА СЮБ в гр. ПЛОВДИВ

На 18 ноември 2017 г. в гр. Пловдив се проведе обучителен семинар за разследващи полицаи на тема "Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство", организиран от Съюза на юристите в България. Лектор бе доц. д-р Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

На събитието присъстваха Гергана Мутафова - член на ВСС, Владислав Славов - председател на СЮБ, Атанас Илков- директор на ОД на МВР- Пловдив, Веселин Хаджиев- председател на ОС, Кети Бозукова - главен секретар на СЮБ, Севдалин Божиков - председател на дружеството на СЮБ в Пловдив.

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

11.11.2017 г., Хотел "Никол", гр. Долна Баня

СЮБ проведе семинар на тема "Изменения и допълнения в Гражданския

процесуален кодекс"с лектор Борислав Белазелков, съдия във ВКС.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27.10.2017 г., Салон на СЮБ, София, ул. “Пиротска” № 7

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА

ТЕРИТОРИЯТА". Лектор: Савин КОВАЧЕВ - национален консултант по Закона за

устройство на територията.

---------------------------------------------------------------------------------------------

СЕМИНАР НА СЮБ в гр. ВАРНА

На 6 октомври 2017 г. по инициатива на Съюза на юристите в България-София и дружеството на СЮБ-Варна, съвместно с разследващите органи в гр. Варна, се проведе обучителен семинар на тема "Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство". Основен лектор и гост бе доц. д-р Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов приветства участниците в семинара и сподели своите виждания за ролята и дейността на разследващите полицаи в досъдебното производство и нуждата от продължаващо обучение. Специален гост на събитието бе конституционният съдия г-жа Кети Маркова, която взе отношение по зададените въпроси. На семинара присътваха и гл. секретар на СЮБ г-жа Кети Бозукова, съдия Илия Пачолов, гл. дознател Иван Иванов и членове на СЮБ-Варна.

 

 

 

 

 

***************************************************************************

21.06.2017 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема "ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ". Лектори - Елена ДИМОВА, експерт по Закона за обществените поръчки и Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по Закона за обществените поръчки.


************************************************************************

19.05.2017 г., Зала на Районен съд, гр. Котел

Съюзът на юристите в България и Дружеството на СЮБ в гр. Сливен проведоха семинар на тема „Давност в наказателното право. Реабилитация. Практически проблеми“ с лектор Румяна Илиева, съдия в Специализирания наказателен съд. На семинара присъстваха г-н Владислав Славов - председател на СЮБ и г-жа Кети Бозукова - гл. секретар на СЮБ.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

13.05.2017 г., Хотел "Дипломат Плаза", гр. Луковит

СЮБ проведе семинар на тема "Вещноправни проблеми от публичната продан"

с лектор Валя Гигова, адвокат от САК.

 

 

 

**************************************************************************

 

10.03.2017 г.

Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и АПИС

ЕВРОПА проведоха национален семинар на тема "Данъци и финансов одит - 2017".

 

 

 

18.02.2017 г., хотел "Долна баня", гр. Долна баня

СЮБ проведе семинар на тема "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ"

с лектор дюн Стоян Ставру.

 

 

*************************

 

27.01.2017 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар

на тема "Недействителност на правните сделки. Видове недействителност. Основания,

предявяване, правни последици, саниране.Частична недействителност, реституция, конверсия."

 

16.12.2016 г.

Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и

АПИС ЕВРОПА проведоха национален семинар на тема "Годишен финансов отчет

за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството и променените счетоводни стандарти".

 

************************************************************************************

СЕМИНАР ЗА РАЗСЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ

На 14 декември 2016 г. в сградата на СЮБ се проведе организираният от СЮБ и Министерство на вътрешните работи семинар за разследващи полицаи на тема "Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство" с лектор доц. д-р Бойко Рашков. Участваха над 80 разследващи полицаи от София. Председателят на СЮБ г-н Вл. Славов приветства участниците и сподели своите виждания за ролята на разследващите полицаи в досъдебното производство, нуждата от продължаващо обучение, готовност за подкрепа от страна на СЮБ. Гост на събитието беше зам. главния секретар на МВР Георги Арабаджиев. Присъстващите на семинара с интерес изслушаха лекцията на доц. д-р Бойко Рашков. В последвалата дискусия младите юристи зададоха много въпроси, споделиха проблеми, свързани с условията на работа, професионалните отношения и др.

 

 

***************************************************************

02.12.2016 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и “АПИС ЕВРОПА” проведоха семинар на тема: “ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от възложители".

*********************************************************************

Научно-професионална дискусия на тема

"Ефективността на съдопроизводството като присъща компонента

на съдебната реформа"

На 30-ти ноември 2016 г. в Центъра за стратегически проучвания към Македонската академия на науките и изкуствата (МАНИ) бе проведена научно-професионална дискусия на тема "Ефективността на съдопроизводството като присъща компонента на съдебната реформа". На дискусията присъстваха и изложиха своите тези проф. Владо Камбовски - дългогодишен председател на МАНУ, Лидия Неделкова - председател на Върховния съд на БЮР Македония, Ицет Мамети - бивш министър на правосъдието и настоящ Омбудсман (народен правобранител) и други висши представители на Прокуратурата и юридическия елит на страната.

 

На форума бяха поканени и взеха участие в рамките на Проект между БАН и МАНИ: "Регулиране и усъвършенстване на съдебната власт и съдопроизводството", от българска страна: доц. Маргарит Ганев (ръководител на проекта), Антон Станков (бивш министър на правосъдието, адвокат), проф. Ирена Илиева (и.д. директор на Правния институт към БАН), Кети Бозукова (гл. секретар на Съюза на юристите в България), проф. Иво Христов и Председателя на УС на Международна социална служа - България (ISS-Bulgaria) адв. Илиян Кършев.

 

 

************

18.11.2016 г. РС – Кърджали, Зала 1
Съюзът на юристите в България и дружеството на СЮБ в гр. Кърджали проведоха среща -дискусия на тема „Актуални промени в Закона за съдебната власт“ с лектор г-жа Кети Маркова, конституционен съдия. На семинара присъстваха -г-н Владислав Славов - председател на СЮБ, проф. Снежана Начева - председател на Културния дом към Съюза и г-жа Кети Бозукова - гл. секретар на СЮБ.

 

 

 

*******************

08.11.2016 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и “АПИС ЕВРОПА” със съдействието на

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия проведохасеминар

на тема: Въвеждане (транспониране) на директивите на ЕС в националното законодателство".

 


СЮБ и АПИС ЕВРОПА
проведоха семинар на тема "Новите правила по ЗОП и

европейската съдебна практика по възлагане на обществени поръчки" - 13 юли

2016 г. Лектори на семинара: Ивайло СТОЯНОВ, главен секретар на Национално сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП), Елена ДИМОВА,

експерт по ЗОП, Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по ЗОП, Христо КОНСТАНТИНОВ, заместник-управител на АПИС.

********************************

Международен семинар на тема "Правни проблеми на мигрантите"

На 25 юни 2016 г. в гр. Бургас се проведе международен семинар на тема "Правни проблеми на мигрантите", организиран от Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет, СЮБ и Община - Бургас. Лектори на семинара бяха адвокат Емил Ядков, проф. д-р Христос Казандзис, председател на гръцко-българската промишлена палата на Северна Гърция и Тогрул Вели – адвокат, председател на борда на Евразийската асоциация за инициатива и сътрудничество.

 

В рамките на инициативите по повод 50-годишния юбилей на Съюза на юристите в България, в зала "Георги Баев" на Културния дом "Морско казино", беше представена книгата „Темида и Пегас. Антология на бургаски юристи “, издадена с подкрепата на Съюза на юристите в България - София, Адвокатска колегия - Бургас, Нотариална камара - Бургас, Частни съдебни изпълнители – Бургас.

 

За пета поредна година Оркестърът на юристите към Културния дом при СЮБ зарадва своите почитатели с познати и обичани изпълнения. Със съдействието на диригента на оркестъра Веселин Байчев, бе представена изложба „Пробиви в стената“ – портрети на лагеристи от Белене, рисувани от баща му – д-р Петър Байчев.

 

 

 

 

********************************************************

Семинар на тема “Езиково-терминологични аспекти на правото на Европейския съюз” се проведе на 3 юни 2016 г. в салона на СЮБ, ул. "Пиротска" № 7. Форумът се организира от Съюза на юристите в България и "Апис Европа" със съдействието на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК.


*****************************************************************************

Среща-дискусия, организирана от Дружество на СЮБ - Варна, съвместно със СЮБ - София на тема "Новите конституционни регламенти на съдебната власт, промени в ЗСВ"
13.05.2016 г.

На 13.05.2016 г. с любезното съдействие на Община Варна се проведе среща-дискусия, организирана от Дружеството на СЮБ - Варна, съвместно със СЮБ - София на тема "Новите конституционни регламенти на съдебната власт, промени в ЗСВ".

Лектори и гости на събитието бяха - г-н Владислав Славов - Председател на СЮБ, г-жа Кети Бозукова - Главен секретар на СЮБ и г-жа Кети Маркова - Конституционен съдия.

Областният управител на област Варна г-н Стоян Пасев откри срещата. Представителите на СЮБ благодарят за съдействието и участието в дискусията на Председателя на Варненски Окръжен съд г-н Марин Маринов, Председателя на Районен съд г-жа Ерна Жак Якова – Павлова, зам.-председателя на Административен съд- Варна, Председателя на държавните съдебни изпълнители г-жа Христина Калчева, Главния дознател г-н Иван Иванов, съдии, адвокати, следователи, дознатели, юрисконсулти, кметове и зам.кметове на райони от Варна, нотариуси, правния отдел на Община Варна, Председателя на студентски съвет при ВСУ "Черноризец Храбър" и на изявени студенти по право, на всички колеги членове на дружеството на СЮБ- Варна, както и на журналисти и представители на медии. 

Една много добра среща в подкрепа на обединението на всички професии от юридическата общност, както и в обсъждането на проблемите в съдебната система.

http://bnt.bg/predavanyia/bulgaria-dnes/kak-se-promenya-sa-debnata-vlast Линк с интервю на председателя на СЮБ Вл. Славов  и на зам.-председателя на дружеството във Варна - съдия Даниела Христова

 

 

 

***********************

ВКС, СЮБ и АПИС ЕВРОПА проведоха СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - 17.05.2016 г.

 

15 април 2016 г.
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема:

"Новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно приетия през м. февруари

Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане".

 

9.04.2016 г., гр. Пирот, Сърбия
СЮБ проведе семинар на тема "Промени в Закона за устройство на територията" с лектор

адв. Валентина Бакалова.

 

 

Погановски манастир

 

*************

При изключително голям интерес се проведе организирания от АПИС ЕВРОПА и СЮБ семинар на тема "Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика" - 26.02.2016г.

 

 

 

 

*****************************************************

 

13 февруари, 2016 г., Хотел Долна баня, гр. Долна баня
Съюзът на юристите в България проведе семинар на тема „КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ. ПРОБЛЕМИ. КАЗУСИ“ с лектор - Петър Д. Лефтеров, гл. юрисконсулт Агенция АГКК. В семинара взеха участие над 30 представители на юридическата общност, на общини и други институции.

 

 

**************************

29.01.2016 г.
Проведен Национален семинар на тема: "Новият закон за счетоводството и промените в счетоводните стандарти и принципи в сила от 01.01.2016 година".
Организаратори: Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и Апис Европа.

 

 

 

 

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира

ПЕРИОДИЧНO

КВАЛИФИКАЦИОНЕННИ УИКЕНДИ

НА РАЗЛИЧНА ТЕМАТИКА

За контакти и допълнителна информация:

НА САЙТА НА СЮБ или

тел. 02 987 11 80 - Маргарита Симеонова