BGflag

             

Актуално

Колективни членове:

ПРАВНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЮБ

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС - Стефан Радев

Асоциация "Адвокати ЗА Промяна" - Марио Топчийски

Асоциация на българските административни съдии - Боян Магдалинчев

Асоциация на държавните съдебни изпълнители в България - Христина Калчева

Асоциация на прокурорите в България - Евгени Иванов

Асоциация на съдиите по вписванията - Илиана Дикова

Българска съдийска асоциация - Богдана Желявска

Български дискусионен форум - Милко Живков

Българско юридическо дружество - Огнян Герджиков

Висш адвокатски съвет - Ралица Негенцова

ЕЛСА - България - Моника Дафинова

Институт за държавата и правото при БАН - и. д. директор:  проф. д-р Ирена Илиева

Институт за принципите на правото - Лъчезар Попов

Камара на следователите - Петко Петков

Камара на частните съдебни изпълнители - Георги Дичев

Национален съюз на юрисконсултите - Кристина Димитрова

Нотариална камара - Красимир Катранджиев

Съюз на съдиите в България - Борислав Белазелков

Фондация за развитие на правосъдието - Ива Пушкарова

Фондация “Български адвокати за правата на човека” - Светла Маргаритова