BGflag

             

Актуално

 

Издателска дейност, Други:

Европейският съюз след Лисабонския договор – по-близо до гражданите?

Международна конференция, София, 13 ноември 2010 г.

 Съюз на юристите в България,

„Фенея”, 2011 г.

 

            Изданието съдържа основните доклади, изказвания и документи от международната конференция, организирана на 13 ноември 2010 г. в София от Съюза на юристите в България и Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮДП) с любезното съдействие на Европейската комисия в България.

            Въпросите, ангажирали вниманието на участниците в конференцията, бяха: новости в институционалната рамка на ЕС, в развитието на механизма за правната защита на човека и гражданина; придаване на Хартата за фундаментални права юридическа сила на договор; подчертана грижа за ефективността на правото на ЕС; за развитие на европейския интеграционен процес и взаимоотношенията на съда в Страсбург и съда в Люксембург; за политиката на Балканите за разширяване на ЕС и възможностите за приспособяване на Лисабонския договор (Договор за ЕС и Договор за функциониране на ЕС) по време на икономически и финансови кризи и преодоляването им. Тези теми формират и съдържанието на настоящото издание.

______________________________________________________________________________________________

 

Антиеврейското законодателство и неговото преодоляване (1942 – 1945)
Съставител: Петко Добчев
„Фенея”
2010 г.

Сборник нормативни актове с изследване от проф. д-р Димитър Токушев. Книгата е издадена със съдействието на Организацията на евреите в България „Шалом”, Съюзът на Юристите в България, Българската секция на Международната асоциация на еврейските юристи и Еврейският исторически музей – София.

В годините на Втората световна война между репресивното законодателство в Царство България особено място заема Законът за защита на нацията. Неговото приложение и съпътстващите го други законови и подзаконови актове довеждат до едно от най-драматичните събития в новата ни история – спасяването на българските евреи от хитлеристките лагери на смъртта.

_____________________________________________________________________________________________

 

Усъвършенстване на управлението на финансовите средства в съдилищата на Р България

Авторски екип

“Съюзът на юристите в България и Американска агенция за международно развитие”
2007 г.

Настоящият труд обхваща въпросите, свързани с целесъобразното и разумно разходване на разпределените средства по бюджета на конкретните органи на Съдебната власт при правилното формулиране и спазване на приоритетите на решенията и действията в съдебната система. Съвременната икономическа обстановка все повече изисква ръководителите на бюджетните институции да имат солидни познания по финансово управление, съответстващи на изискванията на модерното бюджетиране. Проектът акцентира върху следните цели: - да даде базови познания по основните компоненти на финансовото управление; да подпомогне процеса на изграждане на устойчив капацитет на управленската администрация; да обогати финансовите знания и умения на ръководителите в съдебната администрация и да съдейства за въвеждането на съвременни методи, подходи и техники за финансово управление; да насочи към въвеждане на процедури за предварителен контрол преди поемане на задълженията и извършване на разходи…


За успешното изпълнение на посочените дейности по проекта бяха привлечени като лектори Снежка Савова, Илиана Накова, Петър Петров, Цветослав Минков, Яни Иванов, Никола Бабамов, доц. Георги Иванов и Петрана Павлова – специалисти, работещи в различните области на управлението на финансите.


Експертите в работната група имат служебни отговорности в съдебната система, което допринася за по-пълен поглед върху нуждите на модерното бюджетиране.

______________________________________________________________________________________________

 

 

Стефан Стамболов – държавникът

Съюз на юристите в България, 2007 г.

“Фенея”2007 г.


Сборникът съдържа доклади и изказвания от третата правно – историческа научна сесия на тема “Стефан Стамболов – държавникът”, проведена в София на 3 юни 2005 г., по повод 110-та годишнина от трагичната гибел на Стамболов. Издава се от Общобългарския комитет и Фондация “Васил Левски”, Съюза на Юристите в България (СЮБ) и Софийския комитет “Васил Левски”.


Сесията бе едно от мероприятията, продължение на ежегодните научни сесии, на които за първи път бяха обсъдени и правните страни на процеса срещу Васил Левски и неговите идеи за държавността.


Представените материали разглеждат историческите и юридическите аспекти в управленските възгледи и дейността на Стамболов, чиято силна личност – сложна и противоречива е била и е обект на изследователски интерес. Значително място е отделено и на историческата стойност на документалното наследство на Стамболов и спътниците му юристи. В сборника са поместени, показаните в салона на СЮБ по време на форума, рисувани портрети на Стефан Стамболов и богат снимков материал.

 

___________________________________________________________________________________________

 

Темида 1, 2, 3 и 4

Литературен сборник

“Фенея”


Става вече традиция юристите да дават воля на литературното слово в изискан сборник, под надслов ”Темида”, обединил поезия, проза, хумор и сатира и да доказват, че авторитетите в правото не са затворена каста от служители на закона, а хора с чувствителност, душевност и сетивност, с нравственост и интимни вълнения. Сред творците има редови адвокати, прокурори, юрисконсулти, чиято дейност и професионална заетост не ги отдалечава от литературата, а напротив – родее ги с нея по различен начин.


От 1993 г. до сега са издадени 4 литературни сборника - "Темида" (1993), "Темида 2" (2003 г.), "Темида 3" (2007 г.), "Темида 4" (2010 г.) със стихове и разкази на пишещи юристи. Тук присъстват и утвърдени автори, и първи публикации на колеги, грижливо подбрани от един от постоянните ни автори - проф. Кино Лазаров.

____________________________________________________________________________________________

 

Еврейски имена в българската юридическа литература

Сборник
Съюз на юристите в България, 2006 г.
2006 г.
“Фенея”


„Те бяха юристи.

Те бяха цивилисти.
Те бяха с еврейски имена.
И всеки от тях убедително защити правото на присъствие в аналите на юридическата наука и признанието на следващите поколения правници с безспорния си професионален принос.
Тази публикация е нашата професионална почит към петима юристи с еврейски имена, които съпътстват и ще продължат да съпътстват професионалната подготовка и реализация на съвременното и на идните поколения български юристи.
Пред нас е обзорът на тяхното научно дело. Предпочетената форма – био-библиография, дава възможност читателят да се докосне и до индивидуалността на всеки от тях. Дано сме успели да представим по този начин обобщения образ на достоен живот за достойна кауза, осъществен от пет толкова различни личности, живели и творили в различно време в периода 1897 – 2004 година.“

Проф. д-р Снежана Начева


Книгата е посветена на живота и делото на петима от най-големите български юристи с еврейски имена - акад. Фаденхехт, Проф. Нисим Меворах, проф. Витали Таджер, ст.н.с. Илко Ескенази и съдията Соломон Розанис.

____________________________________________________________________________________________

 

Васил Левски и държавността

Съюз на юристите в България, 2004 г.


На 17 февруари 2004 г. в Съюза на юристите в България, съвместно с Общобългарския комитет и фондация „Васил Левски" и Софийския комитет „Васил Левски", се проведе Втората правно-историческа научна сесия „Васил Левски и държавността".

Начало на форума, едно от най-важните мероприятия, организирани в страната по повод 131-та годишнина от обесването на Васил Левски, даде Президентът на Република България Георги Първанов, който поздрави организаторите за възможността да бъде продължена „една дълга дискусия, надявам се задълбочена, детайлна, аргументирана, в която трябва да осмислим всичко, свързано със 125-та годишнина от възстановяването на българската държава". Неговото присъствие беше израз на почитта на целия български народ към святото име на Апостола.

____________________________________________________________________________________________

 

Съдебният процес срещу Васил Левски -1873 г.
Исторически, юридически и международни аспекти

Съюз на юристите в България, 2003 г.


На 17. 02. 2003 г. Общобългарският комитет и Фондация "Васил Левски", Съюзът на юристите в България и Софийският комитет "Васил Левски", организираха научна сесия на тема: "Съдебният процес срещу Васил Левски -1873 г. Исторически, юридически и международни аспекти".

За първи път съдебният процес срещу В. Левски бе обстойно дискутиран и от юридическа гледна точка - в светлината на спецификата на турското правосъдие през XIX век.

Сесията е акцент на възпоменателните прояви, провеждани по повод годишнината от гибелта на Апостола, които протичат под мотото "130 години безсмъртие".

 

____________________________________________________________________________________________

 

Ембарго и международно право. Съвременни проблеми

Съюз на юристите в България, 2001 г.

 

Ембарго и международно право. Съвременни проблеми - това беше темата на организираната от Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) и Съюза на юристите в България (СЮБ) международна конференция, състояла се на 15 и 16 май 2001 г. в София.

Домакинството на организираните български юристи не беше случайно. На два последователни конгреса на МАЮД - в Кейптаун (1996 г.) и в Хавана ( 2000 г.) български представители ангажираха последователно и аргументирано международната юридическа общност с проблемите за ефективността на практиката по налагането и прилагането на санкционни режими от Съвета за сигурност при ООН, както и за необходимостта от преоценка на международния инструментариум за въздействие чрез такива мерки върху отделни държави. Оценката за общата значимост и актуалност на поставените въпроси, както и възможността МАЮД в качеството си на съвещателен орган към Съвета за икономическо и социално развитие при ООН да прояви инициатива за съвременното осмисляне на международно правната уредба и практиката по приложението й в тази област, доведе до организацията и провеждането на този форум в България.