BGflag

             

Актуално

Курс за подготовка по специализиран правен английски език

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за подготовка по специализиран правен английски език, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян” №8, ет. 4 в два модула по 30 учебни часа всеки.


Лектор ще бъде проф. дфн Тодор Шопов.


Първият модул е на 10, 17 и 24 юни 2016 г. от 9,00 часа до 18,00 часа
всеки от дните. Вторият модул ще се проведе през месец септември 2016 г., като датите ще бъдат уточнени своевременно.


Записването за курса
ще се извърши на тел. 02/980 10 92, 02/980 24 92 и 0885 172 777 до изчерпване на местата. Необходимо е да се посочат трите имена. За записването кандидатът трябва да представи копие от документ за владеене на английски език или рецензия от изпълнение на тест Dialang , който е безплатен и се провежда онлайн в интернет.


Таксата
за участие е в размер на 300 лева и се внася след записване на участника по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” в „Уникредит Булбанк”:

IBAN : BG 44 UNCR 76301077718918
BIC : UNCRBGSF

 

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра - coa @ abv . bg .


Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара.

 

В таксата са включени учебник, помощни материали и по две кафе-паузи на ден. Завършилите успешно курса ще получат документ за владеене на езика - ниво В1 по ОЕРР.

******************************************************************************

 

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б
18 април 2016 г. 

На 18 април 2016 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители. Тържественото събрание беше открито от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов. Официални гости на тържеството бяха председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, председателят на Конституционния съд проф. Борис Велчев, министърът на правосъдието г-жа Екатерина Захариева.


В своето слово към участниците и гостите на тържеството, председателят на Народното събрание призова да продължи дебата за правото и справедливостта, „защото докато го има, ще знаем, че демокрацията и демократичните процеси в нашето общество са необратими“ . Една от най-важните промени, от които се нуждаем, е да се повиши престижът и авторитетът на съдебната власт и гражданите да повярват в правосъдната система.


Председателят на Народното събрание акцентира върху няколко важни годишнини през настоящата година - 137-годишнината от приемането на Търновската конституция, 25 години от приемането на действащата конституция на Р България, от създаването на Конституционния съд и на Висшия съдебен съвет.


През 2016 г. ще отбележим и 50-годишнината от създаването на Съюза на юристите в България, създаден, за да защитава престижа на различните юридически професии и да работи за издигане на правната култура на българското общество, подчерта председателят на Народното събрание. Според Цецка Цачева Съюзът достойно изпълнява тази мисия, активен и компетентен участник е в законодателната дейност, работи в тясна връзка с представителите на неправителствените организации, структурите на гражданското общество и медиите.

Председателят на Конституционния съд проф. Борис Велчев и министърът на правосъдието г-жа Екатерина Захариева поздравиха юристите с професионалния им празник.

Приветствия бяха поднесени от името на президента на Р България Росен Плевнелиев и на вицепрезидента г-жа Маргарита Попова. Поздрави към участниците в тържеството отправиха г-н Боян Магдалинчев от името на Асоциацията на българските административни съдии, г-н Атанас Атанасов – Съюз на съдиите в България, г-жа Ралица Негенцова – председател на ВАдвС, г-н Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители. Сред официалните гости бяха и заместник-председателите на Народното събрание Явор Хайтов и Явор Нотев, членовете на ВСС Ясен Тодоров и Милка Итова, народни представители. Присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, Камарата на следователите, известни и уважавани имена на юридическата общност в България, представители на медии.

По решение на ЦС на СЮБ 12 (дванадесет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и зам.-председателя г-н Йосиф Герон.

 

 


НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

Георги Ангелов – конституционен съдия

Даниела Ангелова – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.

Димитър Тончев , главен секретар на ВСС

Иван Стръмски – Частен съдебен изпълнител, гр. Стара Загора.

Красимир Влахов - заместник председател на Върховния касационен съд.

Красимир Катранджиев – нотариус.

Мария Странджанска – юрисконсулт.

Милка Панчева – Председател на отделение във Върховния административен съд.

Митко Минев – адвокат, гр. Велико Търново

Николай Гунчев – съдия във ВАС.

Петко Петков –  председател на Камарата на следователите в България.

Стефан Ботев - адвокат в Софийска окръжна адвокатска колегия.

НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ” за 2016 г. получи Висшия адвокатски съвет. Наградата се присъжда за дългогодишно и активно сътрудничество.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов обяви и  наградата на издателство СИБИ за студент по право с отличен успех и постижения в овладяването на правните науки – Деница Иванова Асеникова,  студентка, V курс на ЮФ.

С наградата на АПИС за професионални постижения в областта на правото бе отличен доц. Атанас Семов.

 

Съдия Милка Панчева, ВАС

 

Петко Петков, Камара на следователите в България

 

Мария Странджанска, НСЮ

 

Партньор на СЮБ за 2016 г. - ВАдвС

 

Традиционно награди получиха и журналисти за свои публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – публикация в централния печат, публикация в местен печат и излъчен материал в електронна медия.

Наградени са журналистите:

Ирина Матева-Кънчева, в-к „Банкеръ“, „ П араграф 22“ за материала „Имитация на правосъдие“ 

Пламен Николов, в-к „Добруджанска трибуна“, гр. Добрич за материала „Кой стои зад разстрела на хотелиера Тинко Георгиев?“

Боби Ваклинов, Нова телевизия, „Господари на ефира“ за материала „Професор от НСА урежда изпити срещу секс“

По случай 50-годишния юбилей на СЮБ беше представена специална селекция вино с етикет „50 години Съюз на юристите в България”.

По традиция Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

 

Боби Ваклинов, Нова телевизия, "Господари на ефира"

*********************************************************************

XXIV КОНГРЕС НА СЮБ
25.03.2016 г.

На 25 март се проведе XXIV-я КОНГРЕС на Съюза на юристите в България. На Конгреса присъстваха 105 делегати - представители на дружествата на СЮБ в страната и колективните членове.

С голямо внимание и интерес беше изслушан отчета за дейността на СЮБ за периода март 2015 - март 2016 г. и между XIX-я и XXIV-я конгреси, представен от г-н Владислав Славов, председател на СЮБ. Г-н Славов подчерта значението на СЮБ като организация, която поддържайки своите традиции, се превърна в естествен обединителен център за юристите в България, организация, която през 2016 г. ще празнува 50-годишен юбилей. За този период Съюзът постигна значителни успехи, не само в своя вътрешно-съюзен живот, но и в организирането и провеждането на много обществено значими дейности в областта на държавното управление, на законодателството, на съдебната реформа, както и обучение и повишаване квалификацията на всички юристи в България.

Делегатите избраха председател и органи на управление.

За председател на СЮБ единодушно бе избран г-н Владислав Славов.

За членове на Централния съвет бяха избрани: Йосиф Герон - зам.-председател; Николай Гунчев - зам-председател; Ваня Савова-Цветанова; Красимир Катранджиев, Валентин Вълков, Ралица Негенцова, Дешка Рачевец, Димитър Гочев, Марио Димитров, Миглена Тачева, Елена Нонева, Златка Илиева, Румен Андреев и Христофор Кондев.

За членове на Контролната комисия бяха избрани: Маньо Манев, Стефан Ботев, Елка Хаджиева, Румяна Христова и Иван Стръмски.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------