BGflag

             

Актуално

На 28 март 2014 г. се проведе XXІI-ия конгрес на Съюза на юристите в България, който протече при следния дневен ред:

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса

2. Отчет на Контролната комисия

3. Отчет на бюджет 2013 г.

4. Приемане на бюджет 201 4 г.

5 . Промяна в Устава за изменение на размера на членския внос

6. Вливане на Правна инициатива за обучение и развитие – Варна (чл. 12 ЗЮЛНЦ) в Съюза на юристите в България

7. Разни

****************************************************************************** 

ОФЕРТА

„Ивиком” ЕООД работи съвместно със СЮБ от 1995 година.

Като дългогодишен партньор в качеството си на домакин хотелски комплекс Бряста *** край Велико Търново съгласно договора за съвместна дейност със СЮБ предоставя 20% отстъпка за организирани мероприятия на юристите в България за всички услуги в комплекса.

Хотелски комплекс „Бряста” се намира на 8 км от Старопрестолния град Велико Търново. Разположен е сред красива гориста местност благоустроена в уникален парк на брега на река Дряновска. Природата, спокойствието, отличната база, условията за спорт и развлечения, близостта до културно-историческите забележителности на региона определят комплекса като привлекателно място. Децата ще се зарадват на детската площадка с множество атракции, киносалон и детски басейн. Не пропускайте възможността да Ви приспива ромонът на реката и да Ви събужда песента на птиците!

  • Ресторанти и места за развлечения:

Ресторант „Бряста” – 100 места с три дискретни VIP зали; Лятна градина„Весело село” - 150 места; Винена зала, Бар басейн - 100 места.

- Обяд по трикомпонентно меню, включващ: супа, основно-готвено ястие, десерт, минерална вода .

- Вечеря по трикомпонентно меню, включваща : салата, основно ястие, десерт, минерална вода.

- Официална вечеря по трикомпонентно меню по избор, включваща : салата, основно ястие, десерт, минерална вода, алкохол.

 

Допълнително договаряне за Дисководещ с Караоке-Парти или Оркестър.

 

Две конферентни зали с капацитет до 70 места, с дневна светлина, оборудвани с мултимедиен проектор, екран и флипчарт. Конферентните зали са оборудвани с мултимедия, флипчарт, озвучителна система, екран.

 

Телефон на хотела за допълнителна информация: +359 (0)61/89 79 07

Телефон за резервации: 0885 706 771, (02) 40 10 519

 

http://www.bryasta.com

e-mail: admin@bryasta.com

 

**********************************************************************************

 

На 11 декември 2013 г. Съюзът на юристите в България, Университетът за национално и световно стопанство и Юридическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” проведоха ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ВЕЧЕР по случай 160 години от рождението на акд. Стефан Бобчев – изтъкнат юрист, държавник, дипломат и публицист.

 

Доклади за живота и  богатата му обществена, политическа и публицистична дейност изнесоха: проф. д-р Сашо Пенов – декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”; проф. д-р Мария Манолова – БАН – „Проф. Ст.С. Бобчев – виден юрист, учен, изследовател, политик и общественик”; проф. д-р Стефка Наумова –ИДП – БАН "Правно-социологическите възгледи на проф. Ст. Бобчев в контекста на модерната европейска юриспруденция”; проф. д-р ист.н. Димитър Саздов - УНСС „проф. Ст. Бобчев – общественик и държавник”; гл. ас. Нели Радева – УНСС – „Проф. Ст. Бобчев – изследовател на семейното обичайно право”; гл. ас. Петър Първанов – ЮЗУ „Неофит Рилски” – „Участието на проф. Бобчев в парламентарния живот на България”. Водещ на събитието беше г-н Маньо Манев - д-р по право.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


На 28 ноември 2013 г. Съюзът на юристите в България и Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" организираха ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ на 80-ия рожден ден на проф. Кино Лазаров. Много колеги, приятели, представители на различни институции уважиха с присъствието си юбиляра. Встъпително слово произнесе Владислав Славов, председател на СЮБ. Музикален поздрав към рожденика и присъстващите на събитието гости поднесе дуо Зорница Радионова (пиано) и проф. Йосиф Радионов (цигулка).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На 9 ноември 2013 г. в гр. Велико Търново беше проведено заседание на Централния съвет на Съюза на юристите в България при следния дневен ред:

1. Информация за дейността на СЮБ след ХХІ конгрес

2. Актуализация на бюджет 2013 г.       

3. Насрочване на ХХІІ конгрес / Общо събрание. Определена е датата 28 март 2014 г.

4. Разни

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Председателят на Съюза на юристите в България с награда от Нотариалната камара

 

На тържественото събрание на Нотариалната камара на България по повод 15-годишнината от създаването на съвременния български нотариат, състояло се на 25 октомври 2013 г., председателят на СЮБ г-н Владислав Славов получи почетна награда за значим принос в развитието на нотариата.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Уважаваният юрист, политик и общественик Неделчо Беронов беше удостоен

от президента на Р България с най- високото държавно отличие

орден "Стара планина" - първа степен

 

            Предложението за неговото награждаване е по инициатива на Централния съвет на Съюза на юристите в България и се прави заради заслугите му за за укрепване на демократичните институции и правораздаването, за утвърждаване на Р България като правова държава, за защита правата на човека и за цялостната му професионална, научна и обществена дейност.

Г-н Неделчо Беронов е юрист с над 50 години стаж. Той завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1951 г. и Висшия икономически институт в София през 1972 г. В периода 1954-1991 г. е арбитър и главен арбитър в Държавния арбитраж в Стара Загора, Сливен и Варна. Заема длъжността арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата през 1977-1997 г.

В периода от 1993 г. до 1997 г. е хоноруван извънреден доцент по гражданско и облигационно право в Юридическия факултет на Икономическия университет и Техническия университет във Варна. Има много публикации в юридически списания.

След промените през 1989 г. започва да участва в политическия живот на България и през 1997 г. е избран за народен представител от ОДС и член на Комисията по правни въпроси в 38-то Народно събрание.

От есента на 1997 е член на Конституционния съд, избран с безпрецедентно единодушие от парламентарната квота, а от октомври 2003 г. е председател на КС с тригодишен мандат. Г-н Беронов има съществен принос и за развитието на дейността на правните неправителствени организации.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б

2013 г.

 

На 16 април 2013 г. в Салона на Съюза на юристите в България бе проведено тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и юриста. Тържествени слова произнесоха министърът на правосъдието г-н Драгомир Йорданов и председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев. Приветствия бяха поднесени от името на президента на Р България Росен Плевнелиев и зам.-министър председателя и министър на регионалното развитие г-жа Екатерина Захариева, главния прокурор Сотир Цацаров и зам.-гл. прокурор г-жа Пенка Богданова, от г-жа Соня Найденова - представляващ ВСС, гл. секретар на ВАС г-н Валентин Бенатов, председателя на Нотариалната камара г-н Красимир Катранджиев, председателя на Съюза на съдиите в България г-жа Таня Маринова и председателя на Националния съюз на юрисконсултите г-н Георги Китанов. На тържеството присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, председателят на Софийска адвокатска колегия г-н Петър Китанов, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Нотариалната камара и известни и уважавани имена на юридическата общност в България.

По решение на ЦС на СЮБ тринадесет юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов, министъра на правосъдието г-н Драгомир Йорданов и председателя на ВКС проф. Лазар Груев.

 Фотограф Лилия Йотова

 

 

Фотограф Лилия Йотова

 


НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

 

Деница Вълкова - зам.-министър на правосъдието

Светлин Микушински – нотариус

доц. д-р Веселин Вучков – преподавател, Академия на МВР

Веселка Коева – адвокат, гр. В. Търново

Ели Христова – адвокат, научен секретар - Център за обучение на адвокати «Кр. Цончев»

доц. Анета Антонова – преподавател СУ «Св. Климент Охридски»

Светлана Гюрова – адвокат, преподавател –медиатор

Димитър Генчев – прокурор ВКС

чл. кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова -  Конституционен съд на Р България

Илиана Димитрова – адвокат, гр. Плевен

Румен Василев - следовател

Елена Нонева – адвокат, председател Д-во на СЮБ Стара Загора

посмъртно - Емилия Комитова (адвокат)

 

Деница Вълкова - зам.-министър на правосъдието / чл. кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова -  КС на Р България
Фотограф Лилия Йотова

 


Елена Нонева – адвокат, председател Д-во на СЮБ Стара Загора
Фотограф Лилия Йотова

 

 

За трети път бе връчена НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ”.

През 2013 г. СЮБ награди Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски” за активно и дългогодишно сътрудничество.

 


проф. Дойно Дойнов - председател на Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски”
Фотограф Лилия Йотова

 

За пореден път бяха връчени награди на журналисти. СЮБ награди за публикации на правна тематика и за точно и обективно отразяване дейността на органите на съдебната власт журналистите:

Румен Савов (централен печат) - за поредицата материали в седмичното издание за законност и власт „Параграф 22” на в. „Банкеръ”;

Димитър Абрашев (електронна медия) – телевизия България ОН ЕР, за предаването „Темида”;

и Ирина Генова (регионален печат) - в-к „Черноморски фар”, гр. Бургас, за материала „Брокери на имоти си чистят „черните овце”. (Обединяват се нотариуси и адвокати срещу имотните измами).


Румен Савов - „Параграф 22”, в. „Банкеръ”
Фотограф Лилия Йотова

Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На 29 март 2013 г. се проведе XXІ-ия конгрес на Съюза на юристите в България, който протече при следния дневен ред:

 

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (Общи събрания)

2. Отчет на бюджет 2012 г. и приемане на бюджет 2013 г.       

3. Отчет на Контролната комисия

4. Разни

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б

2012 г.

 

На 19 април 2012 г. в Салона на Съюза на юристите в България бе проведено тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и юриста. Участващите в събитието юристи бяха приветствани от вицепрезидента г-жа Маргарита Попова и министъра на правосъдието г-жа Диана Ковачева. На тържеството присъстваха зам.-вътрешният министър г-н Веселин Вучков, председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, представители на Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители и други представители на юридическата общност в България.

По решение на ЦС на СЮБ тринадесет юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов, г-жа Маргарита Попова и проф. Лазар Груев.

 

 

 

 


НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 


ДАНИЕЛА ДОКОВСКА – адвокат, ВАдвС

КЕТИ МАРКОВА, съдия във Върховен касационен съд

ТЕОДОРА НИКОЛОВА, съдия във Върховен административен съд

ИЛИЯНА ПОПОВА – председател на Апелативен съд, гр. Велико Търново

ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ – прокурор, Окръжна прокуратура, гр. Ловеч

ГЕОРГИ ДИЧЕВ, частен съдебен изпълнител, председател на Контролния съвет на

Камарата на частните съдебни изпълнители

ДОЙЧИН ДОЙЧЕВ – главен секретар на Комисията за защита от дискриминация

КАМЕН КАМЕНОВ - нотариус, гр. София

ПРОФ. Д-Р МАРИЯ МАНОЛОВА – СУ «Климент Охридски»

МАЯ КИПРИНСКА – член на Висшия съдебен съвет

ПЕТЯ КОЛЧЕВА – адвокат, САК

СВИЛЕН ТУРМАКОВ – зам.-директор на НСлС

СТЕФАН ПЕТРОВ – член на Висшия съдебен съвет

 

 

 


За втори път бе връчена НАГРАДАТА НА СЮБ „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА”. През 2012 г.
СЮБ награди „АПИС БЪЛГАРИЯ” ООД за активно и дългогодишно сътрудничество. Наградата бе връчена на управителя на фирмата Васил Христович.

 

 

 

За единадесети пореден път бяха връчени награди на журналисти. СЮБ и ВСС наградиха за публикации на правна тематика и за точно и обективно отразяване дейността на органите на съдебната власт журналистите:

Павлина Желева (централен печат), за поредицата материали „Съдебната реформа”, в-к „Труд”;

Мая Костадинова (електронна медия) – БТВ, за предаването „Код: Криминално”;

и Ваня Кюрчева (регионален печат) - в-к „Посредник”, гр. Плевен, за материала „Темида е с вързани очи, а плевенската и глуха” с подзаглавие „Директорка на детска градина без съдебен статут решава знаково дело”. 

 

 

 

Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На 30 март 2012 г. се проведе XX-ия конгрес на Съюза на юристите в България, който протече при следния дневен ред:

 

1. Информация за дейността на СЮБ между ХІХ-ти и ХХ-ти (Общи събрания) конгреси

2. Отчет на бюджет 2011 г. и приемане на бюджет 2012 г.       

3. Отчет на Контролната комисия

4. Разни

- изменение размера на членския внос на колективните членове

- приемане на Програма за осъществяване на общественополезна дейност от СЮБ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На 21 ноември 2011 г. Съюзът на юристите в България под патронажа и с личното участие на г-жа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание, проведе КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. Участваха представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и на правни неправителствени организации, които обсъдиха проблемите на съдебната реформа и на Висшия съдебен съвет и по-конкретно следните въпроси:

  1. Необходими ли са промени в правната уредба на съдебната власт и в частност на Висшия съдебен съвет?

  2. Какво съдържание следва да бъде вложено в препоръките в Раздел IV, т. 1, б. „а” на Доклада на Европейската комисия за напредъка на България от м. юли 2011 г.?

  3. Необходимо ли е изменение в действащи закони и/или в Конституцията?

  4. Конституционните промени, ако такива се предлагат, могат ли да се извършат от обикновено Народно събрание или изискват Велико народно събрание?

На кръглата маса бяха направени многобройни предложения за осъществяване на съдебната реформа и за съобразяване с препоръките в Доклада за напредъка на България от м. юли 2011 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от участниците в Кръглата маса по проблемите на конституционния модел

на Висшия съдебен съвет и необходими ли са промени в правната уредба

21 ноември 2011 г. – Съюз на юристите в България

 

1 . Номиниране, излъчване и избор на членове на ВСС

       - нормативно да се демократизира процесът по излъчване от парламентарната квота;

       - демократичната процедура по защита на кандидатурите и изборът, трябва да бъде проведен с мнозинство от 2/3;

       - без да са необходими конституционни промени, с промени в Правилника на НС и в ЗСВ с много пространно разписване на достатъчно гъвкава уредба да позволи да се номинират, да се излъчват и да се избират членовете и на съдебната, и на парламентарната квота по начин, по който легитимността ще даде след това основа на легитимация на доверието;

       - за законово регламентирана представителност от представители на адвокатурата, представители на научната общност, представители на гражданското общество, което може да издигне, да излъчи свои представители, които да номинира пред НС, т.е. да бъде иззето от народните представители номинирането, а да им бъде възложен изборът, след като чуят концепции и становища; да се мисли за номинации до три кандидатури, от които НС след като чуе концепциите да направи подбора;

       - да се намали числеността на ВСС като квотите – от парламента и съдебната власт се запазят – напр. 12 души. Подобен числен състав е бил предложен в проекта за конституция от 1946 г.;

       - да се впише изискване за членовете, които се избират от НС да са били или сега да са магистрати поне с 10 годишен магистратски стаж;

       - да се започне с преглед на промяната в Закона за излъчването на кандидатите от съдебната власт, с малка промяна на Правилника на НС да се промени процедурата така, че номинирането, излъчването и изслушването на кандидатите за членове на ВСС да бъде прозрачно, да бъде убедително и да бъде предсказуемо;

       - да има публичност на кандидатите и в двете групи номинации за членове на ВСС, да има достатъчно време за обсъждане на техните качества, предложенията да бъдат направени мотивирано и да бъдат подписани, т.е. да е ясно кой номинира съответните кандидати;

       - март – април сл. г. трябва да се знаят кои са имената на кандидатите за членове на ВСС и да започне съвсем сериозно да се дискутират и обсъждат;

 

2. ВСС – структура и правомощия

       - във ВСС да се проведе реформа по едно от двете направления или създаване на два висши съдебни съвета по отделно като шапка на прокуратурата и на съда без да излизат от съдебната власт, да продължат да бъдат независими;

- ВСС да бъде обособен в две части един за прокуратурата и един за съда; да има две камари, които самостоятелно да вземат решенията, което е по-лесно, отколкото да се правят два съвета;

      - да се възстанови статута на членовете на ВСС като непостоянно действащ орган;

      - Висш съдебен съвет, постоянно действащ в малък състав и ВСС с компетентност, който включва, кооптира хора, които постоянно са в съдебната власт, съдии, прокурори и следователи, но идват само при решаване на основни въпроси;

      - да се подпомогне управленската работа на ВСС в две от нейните много съществени направления – кадровата политика и дисциплинарната политика, като се създадат централизирано към ВСС два помощни органа: една помощнаатестационна комисия, която да централизира, да уеднакви практиката по атестациите в кадровата политика и една помощна дисциплинарна комисия, която да изземе ролята на дисциплинарните състави и да има единна дисциплинарна практика;

      - да се използва капацитетът и набраната информация от Инспектората към ВСС при атестиране на магистратите;

      - оптимизиране на дейността на ВСС, включително и законодателна инициатива;

      - да бъде поставен на дискусия въпросът как да бъде преодоляна опасността, посочена и от Венецианската комисия,  и от ПАСЕ, за политизиране на Съвета;

      - ВСС трябва да бъде конструиран така, че да подсигурява квотен принцип на участие на съдиите от различните нива на съдебната система; да има регионално представителство на съдиите и на окръжно ниво;

      - оперативните заседания на ВСС да са в открити заседания при участие на обществеността, така че когато бъдат отразени медийно, или когато бъдат включени в протокола, магистратите да бъдат запознати с процеса, по който е взето решението;

      - необходимо е  независимостта на съдиите да бъде отстоявана на практика и през принципа, че те сами вземат кадровите решения включително атестационни и дисциплинарни за собствената си професия; - прокурорите да се назначават  от прокурори, съдиите от съдии;

      - ВСС да направи един сериозен анализ и да очертае предимството на постоянно действащия орган;

      - когато се назначават административни ръководители на големите съдилища, когато се избират членове на ВКС, да се обяви не само на страницата на ВСС, а да се насрочи ден и час на публично обсъждане на всички кандидатури както и да бъдат поканени всички НПО;

      - да се помисли и създаде вътрешен контрол;

      - да се помисли за механизъм, с който да се отчита редовно работата на членовете на ВСС и те да носят отговорност;

     - ако е възможно,  няма забрана от закона, всички които имат въпроси по  начина на атестиране, да бъдат поканени на заседание на комисията, за да видят за какво става въпрос и как се оценява един магистрат;

 

3. Съдебна реформа

      - дискусията да се пренесе в съдилищата, защото само така и с помощта на професионалните организации ще се чуе мнението на хората, което е необходимо;

      - да се види най-напред коя е целта, какво всъщност искаме да постигнем, какво е съдържанието на иначе употребявани като мантра думи „съдебната реформа”, за да видим с какви законодателни мерки те могат да бъдат постигнати;

     - да се продължи обсъждането на експертно и професионално ниво;

     - да се сформира експертна група от хора, които милеят за реформата и са наистина професионалисти, които да дадат адекватно решение дали да се променя конституцията или не, в рамките на този конституционен модел какво може да се направи;

     - да се сформира смесена  експертна комисия при съгласието на министерството на правосъдието и с участието на представители на парламента, която много по-рационално да работи на основата на предложениятаот тази кръгламаса;

    - да продължат работните срещи между експерти, да се качат на сайтовете конкретни предложения, по които да се работи  и всички магистрати в страната, неправителствените организации, адвокатите да дадат мнението си;

    - да се проведе нова кръгла маса в Парламента;

    - да се предложи на Министерство на правосъдието, експерти от организациите, участници в тази кръгла маса да подпомогнат работата по промените в изпълнение на  препоръките от юлския доклад – 2011 г.  на ЕК.

 


_______________________________________________________________

Закон за съдебната власт - изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., в сила от 4.01.2011 г.

Чл. 195. (1) Съдия, прокурор и следовател, докато заема длъжността си, не може да:
3. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) упражнява търговска дейност или да е съдружник, управител или да участва в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или на други юристи.

__________________________________________________________________________

 

Столична община, Съюз на юристите в България, Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”, Държавна агенция „Архиви” и Софийски комитет „Васил Левски” проведоха  на 22 октомври 2010 г. Четвърта национална правно-историческа научна сесия „ДА БЪДЕМ РАВНИ С ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ…” Сесията беше съпроводена от музейна изложба „...И знаме и олтар”, организирана с участието на Регионална дирекция „Архиви” – София.

Научната конференция се посвещава на 140 - годишнината от основаването на Софийския частен революционен комитет. Събитието се проведе под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова -  кмет на гр. София и бе уважено от Президента на Република България - г-н Георги Първанов.