Уважаеми колеги, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на СОVID 19 на територията на страната и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването...

Ви уведомявам, че насрочените за 26 март 2020 г. Централен съвет и за 27 март 2020 г. конгрес на СЮБ се отлагат. Отлагат се всички предстоящи мероприятия и срещи в сградата на СЮБ в София, ул. „Пиротска” №7 до 13 април 2020 г. включително. Бъдете здрави, спокойни и разумни! Благодаря за разбирането. Вл. Славов, председател на СЮБ