СЕМИНАР на тема “РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРИ (ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ) –НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА”

На 31 октомври 2020 г. в  хотел "Извор", Старозагорски минерални бани, се проведе семинар на тема: “РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРИ (ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ) – НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА”, организиран от Съюза на юристите в България и дружеството на СЮБ в гр. Стара Загора. Благодарности на лектора г-н Красимир Машев за изключително ценната презентация. Честит юбилей - 10 години Дружество на СЮБ - Стара Загора!