Обръщение на Съюза на юристите в България до политическите партии в Република България и средствата за масова информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Изтича мандатът на 44-то Народно събрание (НС). Парламентът с най-ниско обществено доверие, след промените от 1989 г., който за 4 години не намери време и сили да изпълни решение на Бюрото на Великото народно събрание от 15.05.1991 г. и вече сме единствената страна в Европейския съюз (ЕС) без консолидирано законодателство!
файлови документи
Прикачен файл Size
Обръщение 182.46 KB
конкурс 66.58 KB