ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА СЛЕД 28-ИЯ КОНГРЕС (СЕПТЕМВРИ 2020 г. до СЕПТЕМВРИ 2021 г.)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Настоящата информация е изготвена по вече утвърдена методика в съответствие с Устава на СЮБ и е разработена в следните направления:

  • Организационно-съюзна дейност

  • Квалификационна и издателска дейност

  • Административно-стопанска дейност

  • Културно-просветна и социална дейност

  • Международна дейност

(Пълния текст е в прикачения фаил)

 

 

файлови документи
Прикачен файл Size
доклад_0.docx 49.39 KB
доклад.pdf 186.05 KB