КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ,

които се провеждат

в сградата на Съюза – гр. София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2

лектори: проф. Добринка Чанкова, Светлана Гюрова, Биляна Гяурова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева

Предстоящият базов курс е за периода 18 - 20 и  25 - 27 ноември 2022 г.

Цената на обучението е 650.00 лв.
Цена за студенти: 500.00 лв.

На завършилите курса
се издава удостоверение за вписване в
Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието за получаване на правоспособност

ЗАПОВЯДАЙТЕ !!! 


За информация и записване: тел.: 02 981 11 80; 02 987 83 90

0888 867 350 - Кети Бозукова
e-mail: sub@sub.bg  

Преподаватели по медиация при СЮБ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

За обучение на медиатори
Базови умения 60 учебни часа