Проведен курс за обучение на медиатори

В периода от 18-ти до 27-ми ноември 2022 г. в Съюза на Юристите в България се проведе поредният курс за обучение на медиатори. Курсът завърши с изпит, който успешно бе издържан от 10 участници, които ще бъдат вписани в регистъра на медиаторите в Министерство на правосъдието.