Проведен курс за обучение на медиатори

В периода от 10-ти до 19-ти февруари 2023 г. в сградата на Съюза на Юристите в България се проведе поредният курс за обучение на медиатори. Курсът завърши с изпит, който успешно бе издържан от 14 участници, които ще бъдат вписани в регистъра на медиаторите в Министерство на правосъдието.