СЮБ организира базов курс по медиация

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ,

които се провеждат

в сградата на Съюза – гр. София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2

лектори:

проф. Добринка Чанкова

Светлана Гюрова

Биляна Гяурова - Вегертседер

Георги Бакалов

Елеонора Георгиева

Предстоящият базов курс е за периода 21 – 23  и  28 - 30 юни 2024 г.

Цената на обучението е 650.00 лв.
Цена за студенти:
500.00 лв.

 

На завършилите курса
се издава удостоверение за вписване в
Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието
за получаване на правоспособност

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ !!! 

За информация и записване: тел.: 02 981 11 80 М. Симеонова; 02 981 26 24 М. Янева

0888 867 350 - Кети Бозукова
e-mail: sub@sub.bg