Семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари (примери от практиката)”

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България ще проведат практически семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари (примери от практиката)” - 22 ноември 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” №1.

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България ви канят на практически семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари (примери от практиката)”.

Семинарът ще се проведе на 22 ноември 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.

Лектори на семинара:

 Йордан Константинов, съдия във Върховния административен съд;

Ваня Савова, административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен;

Бисерка Стоянова, следовател в Националната следствена служба.

Участниците в семинара ще бъдат запознати с:

 • Данъчното правоотношение в административен и наказателноправен аспект, като ще бъде съпоставено общото и различното между двете правоотношения. Ще бъдат изяснени възможностите за различни решения на ВКС и ВАС във връзка с един и същ предмет – размера на данъчното задължение, като специален фокус е насочен към проблематиката на фиктивните доставки в контекста на ЗДДС;
 • Прилагането на данъчните закони  в съдебната практика през призмата на противодействието на данъчните измами, практики за избягване на данъци и борба с прането на пари (взаимовръзки и регулации), вкл. и в контекста на практиката на решенията на Съда на ЕС.
 • Фазите в процеса по изпиране на пари; действия, чрез които се изпират пари; ефекти от изпирането на пари; нови тенденции в международната рамка и чуждестранните практики в противодействието на изпирането на пари, като особен акцент е поставен върху тактиката на разследването на изпирането на пари.
  Повече информация за семинара и програма можете да видите ТУК.
  Такса за участие: 92.00 лв.
  Заявки за участие се изпращат до 21 ноември чрез попълване на регистрационната форма на адрес: https://vuzflab.eu/registration/
   
  За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu