Актуално

Семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари (примери от практиката)”

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България ви канят на практически семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари (примери от практиката)”.

Семинарът ще се проведе на 22 ноември 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.

Лектори на семинара:

 Йордан Константинов, съдия във Върховния административен съд;

Продължават срещите с изявени юристи в Гостната на правника

Със създаването й СЮБ цели поддържането на връзка между поколенията юристи, съхраняването на историческата памет в ПРАВОТО. Гости вече бяха професор Огнян Герджиков и професор Васил Мръчков. Продължават срещите с избрани гости от съсловието на юристите.

СЛЕДВАЩИЯТ ПОКАНЕН ГОСТ Е АДВОКАТ  ДАНИЕЛА  ДОКОВСКА

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 НОЕМВРИ (понеделник) 2019 г., 17.30 ч.,

гр. СОФИЯ, ул. „ПИРОТСКА“ 7, ет. 2, СЮБ,

в ГОСТНАТА НА ПРАВНИКА

Последният за годината обучителен семинар по GDPR (Проект SMEDATA)

На 30 октомври в сградата на Съюза на юристите в България - гр. София, ул. "Пиротска" №7 се проведе последният за 2019 г. обучителен семинар по международния проект SMEDATA във връзка с ефективното приложение на GDPR. Около 200 представители на малкия и средния бизнес в България и представители на юридическата общност участваха в семинара.