Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-Kаспийския регион

Заседание на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-Kаспийския регион“

От 3 до 5 октомври 2016 г. в Баку, Азербайджан, се проведе заседание на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-Каспийския регион“. По покана на председателя на Асоциацията проф. д.ю.н. Илхам Рахимов в заседанието участваха представители на юридическите организации от Азербайджан, Беларус, България, Гърция, Иран, Русия, Сърбия, Турция. Съюзът на юристите в България бе представен от председателя Владислав Славов и зам.-председателя Йосиф Герон. На заседанието беше приета дългосрочна програма за дейността на Асоциацията.

Асоциация на юристите от страните от Черноморско-Каспийския регион

Международна кръгла маса на тема „Актуални проблеми в развитието на правната теория и практика на страните от Черноморско-Каспийския регион“ се проведе на 19 януари 2016 г. в голямата зала на Съюза на юристите в България. Организатори на събитието са Фондация „Славяни”, БАН, Съюз на юристите в България, Институт за стратегии и анализи и Европейски политехнически институт.

По време на събитието представители от България, Русия, Турция, Азербайджан, Македония, Сърбия, Иран и Гърция учредиха  "Асоциация на юристите от страните от Черноморско-Каспийския регион".