Ден на Конституцията

 

 

Уважаеми колеги,

Честит професионален празник! 

Поздравяваме ви с деня  на Конституцията, юристите  и съдебните служители.

В условията на пандемия ви пожелаваме преди всичко да сте живи и здрави, да упражнявате с гордост и удовлетворение  професията. Радвайте се на много лични и професионални успехи.

Вярвайте в правдата, справедливостта и хуманните отношения,  поставящи човека на най - високото стъпало на обществените ценности. 

Укрепвайте доверието на хората в Конституцията на Република България, върховенството на закона и в устоите на българската държавност.

 

Владислав Славов

Председател на Съюза на юристите в България