Издателска дейност

Етични правила

Настоящите етични правила за приемане и публикуване на материали в сп. "Общество и право" се основават на Устава на Съюза на юристите в България и на международно признати етични правила и стандарти в българското законодателство.

Списанието не приема за отпечатване материали, които:
- не са в съотвествие с научната политика и издателски критерии;
- съдържат неприемливи теории и твърдения;
- изразяват политически и лични пристрастия на авторите.