Заявление

Заявлението за членство в СЮБ ще намерите в прикачения файл. Съгласно чл. 10, ал. 3 от Устава, физически лица подават заявлението до председателя на съответното дружество, в което желаят да членуват.

Заявлението можете да попълните  онлайн и изпратите на e-mail: sub@sub.bg.

 Членски внос:

24.00 лв. годишно за работещи юристи;

12.00 лв. годишно за неработещи юристи;

+ 5.00 лв. встъпителна вноска на посочените банкова сметка или адрес за пощенски запис:

с банков превод:

BG 72 UNCR 76301000415816

UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

с пощенски запис:

1000 София, ул. „Пиротска" № 7, ет. З

за Маргарита Гергова Симеонова

Прикачен файл Size
Zaiavlenie za chlenstvo v SUB.doc 26.5 KB