Новини

Професор Лазар Груев е първият гост за 2020 г. в Гостната на правника

На 17 февруари 2020 г. Гостната на правника в СЮБ посрещна първия гост за 2020 г. - проф. Лазар Груев.

Почти в традиция се превърнаха срещите с изявени юристи в Гостната на правника. Те привличат все повече желаещи да участват - студенти по право в СУ, УНСС, ПУ, НБУ, практикуващи юристи, университетски преподаватели, научни работници. Тук наистина могат да се срещнат три поколения юристи.

Представяне на стихосбирката "Отразени мигове" на проф. Снежана Начева

На 20.02.2020 г. в СЮБ, пред препълнена зала с колеги, приятели и гости, проф.Снежана Начева представи новата си книга "Отразени мигове", едно прекрасно издание на Университетско издателство "Св.Кл.Охридски".

Кети Бозукова представи новите си стихосбирки - "Прозорец от спомени" и "Неми думи"

На 2 декември 2019 г. в салона на Съюза на юристите в България г-жа Кети Бозукова, гл. секретар на Съюза, представи новите си стихосбирки   - "Прозорец от спомени"  и "Неми думи". Събитието беше организирано от Културния дом при СЮБ.  Проф. Снежана Начева, председател на Културния дом при СЮБ, приветства гостите и представи авторката.

Продължават срещите с изявени юристи в Гостната на правника

Третият поканен Гост в Гостната на правника бе адвокат Даниела Доковска

            Повече от три часа продължи срещата на адвокат Доковска с колеги, преподаватели, студенти от СУ „Кл. Охридски“, УНСС и НБУ, представители на съдебната власт.

Кръгла маса по проект Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система

На 25 юни 2019 г. в сградата на СЮБ се проведе Кръгла маса, на която беше представен проект "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“ и етапите на изпълнението му. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г.