Новини

Публично представяне и обсъждане на резултатите от проекта и от измерването на Индекса на интегритета в съдебната система за 2019-2020

лого    Фондация “Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ), които изпълняват в партньорство проект „Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“, съфинансиран от Европейския социален фонд по договор с Оперативна програма „Добро управление“, проведоха пу