Новини

Концерт на симфоничния оркестър на СЮБ

На 15 октомври 2022 г. симфоничният оркестър при СЮБ с диригент маестро Веселин Байчев изнесе концерт в залата на подпокривното пространство на Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ гр. Варна. В залата прозвучаха произведения на Едуард Елгар, Астор Пиацола, Джоакино Росини, Лео Делиб, Е. Тосели, Фредерик Лоу, Антонин Дворжак, Джузепе Верди, Щарл Гуно, Йохан Щраус.

ПРОВЕДЕ СЕ 29-ЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 25 март се проведе 29 конгрес (Общо събрание) на Съюза на юристите в България. Отчетена бе дейността на СЮБ и културния дом за последната година. Бяха избрани ръководни органи на Съюза За председател единодушно бе преизбран Владислав Славов - безспорен авторитет в юридическата гилдия,първи председател на възстановения Върховен административен съд, конституционен съдия.

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ

                                                                  24 март 2022г. - 16.00

 

                                                                        ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса 28-и - 29-и

2. Проекто отчет на бюджет 2020г. и 2021г.

3. Проекто бюджет 2022г.

4. Създаване на организация за провеждане на Конгреса.

5. Разни.