Списание - Правна трибуна

Списание “Правна трибуна”, е резултат на амбициозната политика на Съюза на юристите в България за възстановяване и разширяване на информационната му дейност. Дългогодишно издавания Бюлетин на СЮБ, сега с наименование “Правна трибуна” и днес има своята широка аудитория сред юристите. Списанието дава възможност не само на членовете на СЮБ, но и на всички прависти да се запознаят с активността на единствената по рода си професионална неправителствена организация, обединяваща юристите в Република България, работещи във всички области на правото. Като орган за вътрешносъюзна дейност и изпълнявайки ролята на форум за обмен на идеи на българската правна, изданието има за цел да отразява всички прояви на Съюза и на дружествата му от цялата страна и да помества статии и дискусии по актуални проблеми, както и съдебна практика на ВКС и ВАС.

СПИСАНИЕ „ПРАВНА ТРИБУНА” е издание на Съюза на юристите в България

© ЦС на СЮБ 1000 София, ул. „Пиротска” № 7, тел. 981-26-24

© Издателска къща „Фенея” – специализирано издателство за правна литература

Главен редактор: Владислав Славов

Списанието се разпространява безплатно. Хонорари не се заплащат.