Курсове за обучение на медиатори

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА

КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ,

които се провеждат в сградата на Съюза – гр. София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2

лектори: проф. Добринка Чанкова, Светлана Гюрова, Биляна Гяурова, Георги Бакалов и Елеонора Георгиева

Предстоящият базов курс е за периода 10 - 12 февруари и 17 - 19 февруари 2023 г.

Цената на обучението е 650.00 лв.

Цена за студенти: 500.00 лв.

На завършилите курса се издава удостоверение за вписване в

Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието за получаване на правоспособност.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !!!

За информация и записване: тел.: 02 981 11 80; 02 987 83 90

0888 867 350 - Кети Бозукова

e-mail: sub@sub.bg