международна дейност

На 18 февруари 2023 г. в Баку, Азербайджан, по инициатива на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-Каспийския регион“ (АЮЧКР) се проведе международна конференция на тема: „Държава. Общество. Престъпност“. Конференцията се ръководеше от професор, д.ю.н. Илхам Рахимов – президент на Асоциацията и председател на Експертния съвет по правни въпроси на Висшата атестационна комисия при Президента на Република Азербайджан. На конференцията присъстваха и председателя на Съюза на юристите в България г-н Владислав Славов и главния секретар на СЮБ г-жа Кети Бозукова. Доклади по темата на конференцията представиха юристи от Албания, Азербайджан, България, Гърция, Казахстан, Русия.

С приветствие към участниците на конференцията се обърна г-н Радван Гюндогду – изпълняващ длъжността на Генерален прокурор при Върховния съд на Република Турция. Той отбеляза, че въпреки тежката извънредна ситуация в Република Турция, вследствие на земетресенията, не е отменил участието си в конференцията поради сериозността на разглежданите теми.

Президентът на Асоциацията г-н Рахимов, като изрази съпричастността на всички участници към сполетялото турския и сирийския народи бедствие, обяви че АЮЧКР е взела решение да учреди издръжка на няколко деца, загубили и двамата си родители, до навършване на 18-годишна възраст.

Пред конференцията бе обявена инициативата на СЮБ за набиране на финансови средства за подпомагане на пострадали колеги в Турция от земетресенията. Представителите на турската делегация, начело с изпълняващия длъжността Генерален прокурор г-н Радван Гюндогду благодариха на Съюза на юристите в България за проявеното състрадание и съпричастност към пострадалите юристи в Турция.