Тържествено честване на деня на Конституцията и юриста

 

 

На 18 април 2023 година в салона на  Съюза на юристите в България в гр. София, на ул. „Пиротска“ 7 се проведе тържествено събрание  по случай Деня на Конституцията, юристите и съдебните служители.

Официални гости на събитието бяха г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Р България, г-жа Павлина Панова – председател на Конституционния съд на Р България, г-н Крум Зарков – министър на правосъдието, г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, г-жа Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, г-н Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, конституционни съдии, членове на Висшия съдебен съвет, върховни съдии, висши магистрати, юристи от всички правни професии и журналисти.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов откри събранието и предостави думата за приветствие на вицепрезидента г-жа Йотова. Слово по случай празника произнесе  г-жа Галина Захарова – председател на ВКС на Р България.

Приветствия към юристите произнесоха г-н Крум Зарков - министър на правосъдието, г-н Боян Магдалинчев –  представляващ ВСС, г-н Георги Чолаков – председател на ВАС, г-н Ивайло Дерменджиев  – председател на Висшия адвокатски съвет, г-н Димитър Танев – председател на Нотариалната камара.

За 11 пореден път бе връчена награда „Партньор на годината“ – на Район „Възраждане“ – Столична община. Наградата получи г-жа  Савина Савова – кмет на Район „Възраждане“ – Столична община и юрист по образование. 

За 20 поредна година се връчи най-високата индивидуална награда на юристи – за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградените юристи са: Антони Гетов – нотариус; Атанас Семов – конституционен съдия; Владимир Николов  – прокурор, председател на Асоциацията на прокурорите в България; Евгени     Попов – адвокат; Стефка Кемалова – съдия във Върховния административен съд; Ясен Тодоров – член на Управителния съвет на Камарата на следователите.

Награда за професионални постижения, предоставена от  АПИС ЕВРОПА – правно информационен продукт, който включва и  „АПИС ПРАВО“ И  „АПИС РЕГИСТЪР“ бе връчена на г-жа Елка Хаджиева, съдия.  

Благодарствена грамота за подобряване и актуализиране на електронния каталог на библиотеката на СЮБ се връчи на проф. Веселин Вучков, декан на Департамент „Право“ на НБУ.

За 20 пореден път се връчви и годишната награда на СЮБ за журналисти  – за активно, точно и обективно отразяване на дейността на съдебната власт (Наградата е грамота, предметна награда и карта за 7 дни почивка в базата в с. Боженци).  За 2022 г. наградата се връчи на г-жа Лора Крумова за серия предавания, свързани със съдебната власт.

Тържественото събрание завърши с концерт  на музикантите от  Струнния оркестър при Културния дом на СЮБ.