Юридически издания

Библиотеката предлага достъп до юридическа информация под формата на специализирана колекция, периодични издания, правни информационни системи и он-лайн бази данни.

Ползването на тези ресурси се извършва в библиотеката и компютърната зала в нея.

От 2007 г. библиотечният каталог с най-новите книги е достъпен и в интернет страницата на СЮБ.


Разполагаме с добре оборудвана зала с компютри, свързани с най-използваните правно-информационни системи - "Апис 7 ", "Сиела 5.1 ", интернет връзка и добро обслужване на посетителите.

Всички материали, книги и списания в библиотеката са само за локално ползване в работното време на библиотеката -

сутрин - 09.30 ч. - 12.30 ч.

след обяд - 13.00 ч. - 17.00 ч.


Книжният фонд се състои от основни материали, които задоволяват нуждите от традиционна и модерна правна литература:

 • учебни и информационни материали на английски, немски френски и руски;

 • българска юридическа литература, свързана с българското правосъдие, законодателни актове и закони:

  • Право, общи въпроси;

  • Конституционно право;

  • Административно право;

  • Наказателно право;

  • Гражданско право;

  • Търговско право;

  • Процесуално право;

  • Международно право

  • Право на ЕС

  • законодателство и съдебна практика

  • специализирани справочни издания – енциклопедии и речници на български и чужди езици

  • както и всички броеве на Държавен вестник след 1957 г.

   В каталога на библиотеката на СЮБ влизат и следните правни списания:

  • Общество и право

  • Административно правосъдие

  • Бюлетин на ВКС

  • Търговско и конкурентно право

  • Труд и право

  • Бюлетин по труда

  • Финанси и право

  • Собственост и право

  • Международни отношения

  • Правна мисъл

  • Юридически свят

  • Български законник

  • Съвременно право

  • Търговско право

  • Адвокатски преглед

  • Обществено възпитание

  • и др.