Предложение на СЮБ за съдебна реформа

Предложението на Съюза на юристите в България за съдебна реформа е изпратено на посочените в него адресати с изходящ № 31 от 05.06.2023 год.

файлови документи