Международна конференция по проекта АДЕЛЕ

На 9-ти юни, във Флоренция, беше проведено финалното събитие- международна конференция по проекта АДЕЛЕ, в който активен партньор от 2019 г. е СЮБ.

АДЕЛЕ е абревиатура на наименованието на приложение, което е разработено за използване на изкуствен интелект за анализ на съдебна практика.

В конференцията участваха университетски преподаватели от университетите в Болоня, Торино, специалисти от Центъра за обучение на съдии във Флоренция, изследователи от Научен център в Люксембург, съдии от Италия, Нидерландия и България.

Българските представители - АПИС, Фондация ЛИБРЕ и СЮБ - Душана Здравкова, както и съдията от ВКС – Деница Вълкова участваха активно и в четирите панела на конференцията.

В първия панел  от съдия Деница Вълкова и от Душана Здравкова, беше направен анализ на възможностите на приложението АДЕЛЕ,  търсенето с негова помощ, както и на изкуствения интелект  като цяло, за подобряване на работата на съдиите, ефективността им, прозрачността и бързината на съдопроизводството. Бяха представени и резултатите от  анкета, проведена между съдии и други правни професии, които дават положителна оценка на проекта. Предложенията на магистрати и други юристи за разширяване на приложното поле на проекта и включване на други области на съдебната практика, както и необходимостта от обучение на съдиите, бяха включени в обобщените изводи на конференцията. Поради невъзможност на представител на ВСС да участва в конференцията, беше презентиран и изпълняваният от екип към ВСС, проект „Voice to text”, който е на финална фаза.  АПИС представи същностната част на приложението АДЕЛЕ, което единодушно беше оценено като успешно.