Обръщение до вносителите на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията