СЮБ организира семинар на тема: "Производство по възобновяване на наказателни дела" в гр. Бургас