Становище на СЮБ във връзка с изготвения проект на нов ЗСВ