ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ SMEDATA

Комисията за защита на личните данни, съвместно с АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество EY, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианския надзорен орган и Римския университет „Рома Тре“, изпълняват международен проект с наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.

В рамките на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на 24 обучения насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия. Целта им е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни.

Обучителните събития за микро, малки и средни предприятия (МСП) се провеждат в 8 български града – Благоевград, Враца, София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Велико Търново.

В хода на всяко обучение КЗЛД ще представи практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните, както и казуси от практиката на Комисията.

Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми.

С оглед на по-добра организация и координация, участието в обученията се осъществява след предварителна „Регистрация”.

През м. септември и началото на м. октомври са проведени обучителни семинари в градовете Благоевград, Враца, Пловдив, София, Варна и Бургас.

Следващите обучителни семинари ще се проведат в:

- Плевен – 24 октомври 2019 г., хотел „Балкан“, бул. „Русе“ №85;
- Велико Търново – 25 октомври 2019 г.