МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2003 г.

 • 1. ЕАЮД - Съвещание на Административния съвет – януари, Франция
 • 2. ЕАЮД и ЕНАР - участие в международна конференция – януари – февруари
 • 3.Участие в Международна конференция “Военни престъпления” и Генерална асамблея на ЕАЮД - 17 май, Женева
 • 4. МАЮД - Съвещание на Международното бюро и международна конференция, 21 – 24 май
 • 5. МАЮД – Заседание на Бюрото и международна конференция, Мексико - октомври
 • 6. Международна конференция на Международната анкетна комисия за глобализацията, май и октомври, Женева
 • 7. ЕАЮД заседание на Административния съвет и Германската асоциация на съдиите, септември, Дрезден
 • 8. Учредяване на Балканска федерация на юристите, София, Атина, Истанбул и др.
 • 9. Посрещане делегация от Асоциацията на юристите от бизнеса на Македония, април
 • 10. Посрещане делегация от Асоциацията на юристите на Сърбия, април, май
 • 11. Съвместни конференции с ABA CEELI