МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2002 г.

 • 1. Участие в съвещание на Административния съвет на ЕАЮД, януари - март
 • 2. Участие в Международна конференция на Международната анкетна комисия за глобализацията, март, Генуа
 • 3. Участие в съвещание на Международното бюро на МАЮД, февруари - март
 • 4. Семинар на ЕАЮД за основните права на човека в Турция, Истанбул, 5 май
 • 5. Международен семинар на ЕАЮД, Женева, юни
 • 6. Международна конференция на МАЮД, май
 • 7. Съвещание на Бюрото на МАЮД, май
 • 8. Международна конференция на Международната анкетна комисия за глобализацията Париж, октомври
 • 9. МАЮД – заседание на бюрото, ноември
 • 10. ЕАЮД заседание на Административния съвет,ноември - декември
 • 11. ХІІ Международен конгрес по семейно право, Хавана, септември
 • 12. Международна конференция и работен семинар по решаване на спорове, свързани с избори, съдебна власт и независимост, София, март
 • 13. Международна конференция по проблемите на Омбудсмана, София, февруари
 • 14. Международна конференция по Закона за публичния регистър, София, март
 • 15. Международна конференция по Закона за достъп до информация, София, април
 • 16. Участие в международна среща на юристите от Балканите в Атина (КЕАДЕА), Атина, май
 • 17. Учредяване на Балканска федерация на юристите - София