Клуб по изобразително изкуство

Художниците-юристи ежегодно излагат свои платна, склуптури и рисунки в общи или самостоятелни изложби. "Салонът" стана средище на тези изложби, което от пролетта на 2010 г. има две сезонни изяви с намерение да станат традиция - "Пролетен салон" и "Есенен салон". Приемете заемката от френските импресионисти не само като като духовито намигване. Тук ще срещнете професионални дарования, владеещи акварела и маслото, четката и шпаклата, молива и туша. А най-верните на КД творци, които продължават да ни радват - Иван Филчев, почетен председател на КД и Нейчо Ивановски, участник в първата изложба, организирана от КД в далечната 1971 г. са символ на традицията в дейността на този клуб. Все по-често приветстваме юристи-художници с първо или поредно участие в наши изложби, както и утвърдили се имена, излагали у нас и в чужбина.