Литературен клуб

В него, още от 1961 г., са приобщени пишещи юристи - поети и писатели, между които и членуващи в различни писателски съюзи, автори на самостоятелни стихосбирки и книги. Представянето на техни публикации в литературни четения и рецитали правят от клуба едно отворено общество на ценителите на словесността. От 1993 г. до сега са издадени 4 литературни сборника - "Темида" (1993), "Темида 2" (2003 г.), "Темида 3" (2007 г.), "Темида 4" (2010 г.) със стихове и разкази на пишещи юристи. Тук присъстват и утвърдени автори, и първи публикации на колеги, грижливо подбрани от един от постоянните ни автори - проф. Кино Лазаров.